kodeks-cywilny.pl


Kodeks pracy

Artyku造 1-100
Artyku造 101-200
Artyku造 201-300
Artyku造 301-400
Artyku造 401-500
Artyku造 501-600
Artyku造 601-700
Artyku造 701-800
Artyku造 801-900
Artyku造 901-1000
Artyku造 1001-1087

Art. 68. Przyj璚ie oferty dokonane z zastrze瞠niem zmiany lub uzupe軟ienia jej tre軼i poczytuje si za now ofert.

Art. 681. 1. W stosunkach mi璠zy przedsi瑿iorcami odpowied na ofert z zastrze瞠niem zmian lub uzupe軟ie niezmieniaj帷ych istotnie tre軼i oferty poczytuje si za jej przyj璚ie. W takim wypadku strony wi捫e umowa o tre軼i okre郵onej w ofercie, z uwzgl璠nieniem zastrze瞠 zawartych w odpowiedzi na ni.

2. Przepisu paragrafu poprzedzaj帷ego nie stosuje si, je瞠li w tre軼i oferty wskazano, 瞠 mo瞠 ona by przyj皻a jedynie bez zastrze瞠, albo gdy oferent niezw這cznie sprzeciwi si w陰czeniu zastrze瞠 do umowy, albo gdy druga strona w odpowiedzi na ofert uzale積i豉 jej przyj璚ie od zgody oferenta na w陰czenie zastrze瞠 do umowy, a zgody tej niezw這cznie nie otrzyma豉.

Art. 682. Je瞠li przedsi瑿iorca otrzyma od osoby, z kt鏎 pozostaje w sta造ch stosunkach gospodarczych, ofert zawarcia umowy w ramach swej dzia豉lno軼i, brak niezw這cznej odpowiedzi poczytuje si za przyj璚ie oferty.

Kodeks cywilny | Ujednolicone akty prawne | Porady prawne | Aktualne zmiany w prawie
Kodeks post瘼owania cywilnego | Dziennik ustaw
 

Copyright © 2007 kodeks-cywilny.pl