kodeks-cywilny.pl


Kodeks pracy

Artyku造 1-100
Artyku造 101-200
Artyku造 201-300
Artyku造 301-400
Artyku造 401-500
Artyku造 501-600
Artyku造 601-700
Artyku造 701-800
Artyku造 801-900
Artyku造 901-1000
Artyku造 1001-1087

Art. 921.   1. Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzie這 lub za najlepsz czynno嗆 jest bezskuteczne, je郵i nie zosta w nim oznaczony termin, w ci庵u kt鏎ego mo積a ubiega si o nagrod.

 2. Ocena, czy i kt鏎e dzie這 lub czynno嗆 zas逝guje na nagrod, nale篡 do przyrzekaj帷ego, chyba 瞠 w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrze穎no.

 3. Przyrzekaj帷y nagrod nabywa w豉sno嗆 nagrodzonego dzie豉 tylko wtedy, gdy to zastrzeg w przyrzeczeniu. W wypadku takim nabycie w豉sno軼i nast瘼uje z chwil wyp豉cenia nagrody. Przepis ten stosuje si r闚nie do nabycia praw autorskich albo praw wynalazczych.

TYTU XXXVII.

Przekaz i papiery wartociowe

DZIA I.

Przekaz


Art. 9211. Kto przekazuje drugiemu (odbiorcy przekazu) 鈍iadczenie osoby trzeciej (przekazanego), upowa積ia tym samym odbiorc przekazu do przyj璚ia, a przekazanego do spe軟ienia 鈍iadczenia na rachunek przekazuj帷ego.


Art. 9212.   1. Je瞠li przekazany o鈍iadczy odbiorcy przekazu, 瞠 przekaz przyjmuje, obowi您any jest wzgl璠em odbiorcy do spe軟ienia 鈍iadczenia okre郵onego w przekazie.

 2. W takim wypadku przekazany mo瞠 powo造wa si tylko na zarzuty wynikaj帷e z tre軼i przekazu oraz na zarzuty, kt鏎e przys逝guj mu osobi軼ie wzgl璠em odbiorcy.

 3. Roszczenia odbiorcy przeciw przekazanemu, wynikaj帷e z przyj璚ia przekazu, przedawniaj si z up造wem roku.


Art. 9213. Przekazuj帷y mo瞠 przekaz odwo豉, dop鏦i przekazany nie przyj掖 go albo nie spe軟i 鈍iadczenia.


Art. 9214. Je瞠li przekazany jest d逝積ikiem przekazuj帷ego co do przekazanego 鈍iadczenia, jest on obowi您any wzgl璠em niego do zado嗆uczynienia przekazowi.


Art. 9215. Je瞠li przekazuj帷y jest d逝積ikiem odbiorcy przekazu, umorzenie d逝gu nast瘼uje dopiero przez spe軟ienie 鈍iadczenia, chyba 瞠 um闚iono si inaczej.

DZIA II.

Papiery wartociowe


Art. 9216. Je瞠li zobowi您anie wynika z wystawionego papieru warto軼iowego, d逝積ik jest obowi您any do 鈍iadczenia za zwrotem dokumentu albo udost瘼nieniem go d逝積ikowi celem pozbawienia dokumentu jego mocy prawnej w spos鏏 zwyczajowo przyj皻y.


Art. 9217Spe軟ienie 鈍iadczenia do r彗 posiadacza legitymowanego tre軼i papieru warto軼iowego zwalnia d逝積ika, chyba 瞠 dzia豉 on w z貫j wierze.


Art. 9218. Papiery warto軼iowe imienne legitymuj osob imiennie wskazan w tre軼i dokumentu. Przeniesienie praw nast瘼uje przez przelew po陰czony z wydaniem dokumentu.


Art. 9219.  1. Papiery warto軼iowe na zlecenie legitymuj osob wymienion w dokumencie oraz ka盥ego, na kogo prawa zosta造 przeniesione przez indos.

 2. Indos jest pisemnym o鈍iadczeniem umieszczonym na papierze warto軼iowym na zlecenie i zawieraj帷ym co najmniej podpis zbywcy, oznaczaj帷ym przeniesienie praw na inn osob.

 3. Do przeniesienia praw z dokumentu potrzebne jest jego wydanie oraz istnienie nieprzerwanego szeregu indos闚.


Art. 92110.  1. Je瞠li do puszczenia w obieg dokumentu na okaziciela jest wymagane zezwolenie w豉軼iwego organu pa雟twowego, dokument wystawiony bez takiego zezwolenia jest niewa積y.

 2. Podpis d逝積ika mo瞠 by odbity sposobem mechanicznym, chyba 瞠 przepisy szczeg鏊ne stanowi inaczej.


Art. 92111.  1. D逝積ik nie ma obowi您ku dochodzenia, czy okaziciel jest w豉軼icielem dokumentu. Jednak瞠 w razie uzasadnionych w徠pliwo軼i, czy okaziciel dokumentu jest wierzycielem, d逝積ik powinien z這篡 przedmiot 鈍iadczenia do depozytu s康owego.

 2. Je瞠li w豉軼iwy organ pa雟twowy wyda zakaz 鈍iadczenia, zwolnienie z zobowi您ania nast瘼uje przez z這瞠nie przedmiotu 鈍iadczenia do depozytu s康owego.


Art. 92112. Przeniesienie praw z dokumentu na okaziciela wymaga wydania tego dokumentu.


Art. 92113. D逝積ik mo瞠 powo豉 si wzgl璠em wierzyciela na zarzuty, kt鏎e dotycz wa積o軼i dokumentu lub wynikaj z jego tre軼i albo s逝膨 mu osobi軼ie przeciw wierzycielowi. D逝積ik mo瞠 tak瞠 powo豉 si na zarzuty, kt鏎e mu s逝膨 przeciw poprzedniemu wierzycielowi, je瞠li nabywca dokumentu dzia豉 鈍iadomie na szkod d逝積ika.


Art. 92114.  1. Umarzanie papier闚 warto軼iowych reguluj przepisy szczeg鏊ne.

 2. Je瞠li papier warto軼iowy zosta prawomocnie umorzony, d逝積ik jest obowi您any wyda osobie, na kt鏎ej rzecz nast徙i這 umorzenie, na jej koszt nowy dokument, a gdy wierzytelno嗆 jest wymagalna -- spe軟i 鈍iadczenie.


Art. 92115.  1. Przepisy o papierach warto軼iowych stosuje si odpowiednio do znak闚 legitymacyjnych stwierdzaj帷ych obowi您ek 鈍iadczenia.

 2. W razie utraty znaku legitymacyjnego stwierdzaj帷ego w swej tre軼i obowi您ek 鈍iadczenia na 膨danie wierzyciela, d逝積ik mo瞠 uzale積i spe軟ienie 鈍iadczenia od wykazania uprawnienia przez osob zg豉szaj帷 takie 膨danie.

 3. Do znaku legitymacyjnego, kt鏎y nie okre郵a imiennie osoby uprawnionej, stosuje si odpowiednio przepisy o papierach warto軼iowych na okaziciela, chyba 瞠 co innego wynika z przepis闚 szczeg鏊nych.


Art. 92116. Przepisy niniejszego dzia逝 stosuje si odpowiednio do papier闚 warto軼iowych opiewaj帷ych na prawa inne ni wierzytelno軼i.

Kodeks cywilny | Ujednolicone akty prawne | Porady prawne | Aktualne zmiany w prawie
Kodeks post瘼owania cywilnego | Dziennik ustaw
 

Copyright © 2007 kodeks-cywilny.pl