kodeks-cywilny.pl


Kodeks pracy

Artyku造 1-100
Artyku造 101-200
Artyku造 201-300
Artyku造 301-400
Artyku造 401-500
Artyku造 501-600
Artyku造 601-700
Artyku造 701-800
Artyku造 801-900
Artyku造 901-1000
Artyku造 1001-1087

Art. 97. Osob czynn w lokalu przedsi瑿iorstwa przeznaczonym do obs逝giwania publiczno軼i poczytuje si w razie w徠pliwo軼i za umocowan do dokonywania czynno軼i prawnych, kt鏎e zazwyczaj bywaj dokonywane z osobami korzystaj帷ymi z us逝g tego przedsi瑿iorstwa.

Rozdzia II.

Pe軟omocnictwo

Kodeks cywilny | Ujednolicone akty prawne | Porady prawne | Aktualne zmiany w prawie
Kodeks post瘼owania cywilnego | Dziennik ustaw
 

Copyright © 2007 kodeks-cywilny.pl